Wabo

Aan de basis van de omgevingsvergunning ligt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onder de omgevingsvergunning vallen als eerste alle vergunningen op VROM-gebied, zoals die voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op andere beleidsterreinen kunnen opgaan in de omgevingsvergunning, zoals vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora en fauna en water.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het bepaald niet in alle gevallen voordeel oplevert om voor een project alle toestemmingen ineens aan te vragen.
Deze afweging zal per project gemaakt moeten worden om zo maximaal voordeel te kunnen halen uit de Wabo.