Juridische dienstverlening

Wientjes ruimtelijk advies beperkt zich niet alleen tot begeleiding en ondersteuning op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht en het omgevingsrecht. Deze rechtsgebieden hebben veel raakvlakken met andere disciplines zoals het bestuursrecht, het milieurecht en het bouwrecht. De complexiteit van het vergunningenstelsel vraagt, ondanks het overheidsstreven naar deregulering, om gedegen kennis van het recht.

Deze kennis heeft in eerste instantie betrekking op juridische begeleiding en advisering. In conflictsituaties kan het echter nodig zijn om zich tot de mediator, arbiter of rechter te wenden, die het geschil op een objectieve wijze zal beoordelen.

Ook in dergelijke gevallen bent u bij Wra aan het juiste adres. In samenwerking met mr. A. Haja (www.haja-advocaat.nl), biedt Wra u totaaloplossingen aan.