Home

Vanuit een brede en jarenlange ervaring biedt Wientjes ruimtelijk advies (Wra) deskundige ondersteuning op het gebied van ruimtelijk ordeningsrecht en omgevingsrecht aan gemeenten, bedrijven en particulieren. Bij Wra staat de omgevingsvergunning centraal.

Aan vergunningverlening gaat vaak een langdurig proces vooraf. Inhoudelijke kennis van het proces met de daarbij behorende procedures, voorkomt onnodige vertraging en teleurstelling. Wet- en regelgeving rondom het omgevingsrecht is momenteel sterk in beweging. Denk hierbij aan de in 2010 geïntroduceerde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de in voorbereiding zijnde Omgevingswet.

Door de opgedane ervaring bij diverse gemeenten kan Wientjes ruimtelijk advies u goed van dienst zijn bij:           

  • het co├Ârdineren van aanvragen omgevingsvergunning;
  • coaching en begeleiding van junior medewerkers binnen het vakgebied;
  • opstellen en aanpassen van beleid (bijvoorbeeld buitenplans afwijkingsbeleid, bouwkostenbeleid, etc.)

Kernbegrippen voor Wientjes ruimtelijk advies zijn:    

  • kritisch zijn op de inhoud
  • heldere communicatie
  • afspraak is afspraak
  • integriteit