Bedrijven en particulieren

Wientjes ruimtelijk advies kan u van dienst zijn:

- wanneer er bouwplannen zijn die vragen om extra aandacht. Dat kan gaan om
strijdigheid met bestemmingsplanvoorschriften of om andere zaken waardoor niet
zonder meer bouwvergunning wordt verleend.
- als u, naar uw mening, bent vastgelopen met uw bouwplan. Het kan dan gaan om details waardoor een plan niet van de grond komt. Een nieuwe kijk op het plan biedt vaak weer perspectief waardoor toch tot resultaat kan worden gekomen.